Hvad laver vi

Nordic Key tilbyder en række professionelle services som er opbygget gennem mange års praktisk og teoretisk erfaring, fra flere brancher på såvel taktisk- som strategisk niveau

Strategi &
Transformation

Design og eksekvering af strategi

Afhængigt af Jeres behov, forventninger og målsætning med det strategiske arbejde, kan en strategiproces designes og eksekveres på flere måder. 

 

Dette kan f.eks. ske via en såkaldt “top down” eller “buttom up” strategiproces, hvor involveringsgraden af medarbejdere og samarbejdspartnere kan være varieret og tilpasset organisationens kultur, mindset og modenhed. 

 

Uagtet hvilke behov I som virksomhed har til en kommende strategiproces, er det helt afgørende at kortlægge virksomhedens nuværende situation og hvor den skal flytte sig hen i fremtiden samt hvordan det skal gøres og i hvilken takt.  

Strategien samler og sætter retning - transformationen er afgørende

Transformationen er helt afgørende for virksomhedens fremadrettede succes. En forretningstransformation er ikke én “one size fits all”, men ser forskellig ud i hver eneste virksomhed. 

 

Hos Nordic Key tilbyder vi en række services indenfor design, eksekvering og implementering af strategier samt rådgivning og facilitering i forbindelse med forankring og realisering af strategiske tiltag.

 

Vi designer og rammesætter strategiprocessen samt sikrer Jeres strategi eksekveres.

 

Portefølje- &
Programledelse

Gennemsigtighed, overblik og klar prioritering af strategisk indsatser

Med mange strategiske indsatser, projekter og opgaver kan det være vanskeligt at bevare en struktur og et overblik, som gør ledelsen i stand til at navigere og prioritere mellem indsatserne og sikre, at det forventede udbytte fortsat kan realiseres.  

 

Hos Nordic Key udvikler vi koncepter, metoder og redskaber til prioritering af strategiske indsatser og projekter, på tværs af organisationen. 

 

I vores koncepter sættes der i høj grad fokus på gevinster, ressourcebehov, kundeimpact, økonomi, tids- og implementeringsplan samt forandringsgrad og KPI’er / KBI’er (Key Performance Indicators / Key Behavior Indicators), således vi sikrer ledelsen har et gennemarbejdet og fyldestgørende beslutningsgrundlag, at prioritere og styre sin portefølje af strategiske indsatser på baggrund af. 

Eksekvering, opfølgning og rapportering på strategien

Ét er at prioritere blandt de strategiske indsatser som er identificeret i virksomheden. Noget andet er, at sikre den fornødne eksekvering, opfølgning og rapportering. 

 

Med prioritering er målet ikke alene at prioritere, for derefter at vente. Som virksomhed er det vigtigt løbende at forholde sig aktivt til fremdriften på de prioriterede indsatser og løbende være i stand til at justere og korrigere i henhold til business casen/målsætningen. 

 

Det er således helt centralt at sikre eksekvering, opfølgning og rapportering på de igangsatte initiativer. Eksekvering kan i sig selv gennemføres på flere måder, afhængigt af kompleksitet, varighed og indhold. 

 

Nordic Key har flere års succesfuld erfaring med at binde prioritering, eksekvering og rapportering sammen, på en sådan måde, at ledelsen har den rette indsigt og beslutningsgrundlag til at handle på.

Digitalisering & Forretningsudvikling

De digitale muligheder baner vejen for ny forretning og effektivisering

De teknologiske muligheder udvikles konstant og dermed udvides grundlaget for at skabe nye forretningsmuligheder, produkter, procesoptimering og effektivisering også. 

 

Digitalisering kan tænkes ind i flere sammenhænge, som f.eks.  digitalisering af kunderejsen, digitalisering af eksisterende produktydelser og services, interne processer og forretningsgange m.m. 

 

Nordic Key har skabt en række resultater med identificering, udvikling og implementering af digitale løsninger til både private og offentlige kunder samt foreninger.  

Organisationsdesign og tværgående afhængigheder

Identificering af forretningsmæssige muligheder og produkter på baggrund af digitalisering, kan designes og eksekveres i tæt samarbejde med bestyrelse, ledelse, medarbejder- og erfagrupper. 

 

Digitalisering kan komme i mange forklædninger og kan være forbundet med en vis kompleksitet og organisatoriske forandringer. 


Det er derfor afgørende at have blik for de tværgående afhængigheder og designe organisationens opbygning, således der skabes synergi, kvalitet og effektivitet i måden der arbejdes på.


Hos Nordic Key har vi flere års erfaring med organisationsdesign i virksomheder, og indsigt i hvilke faldgruber der ofte opstår på tværs af organisationer og afdelinger, samt hvilke barriere der kan være forbundet med digitalisering og forretningsudvikling. 

lederskab & Forandringer

Ledelse i en forandringstid

Ofte igangsættes mange projekter af ledelsen, med store forandringer og med forventninger om realisering af en gevinst. 

 

Meget klassisk er det dog, at selv små forandringer kan være svære at implementere og forankre i organisationen. Konsekvensen er, at de gevinster som lå til grund for at igangsætte initiativet, ikke realiseres. 

 

Der kan nemt sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor ellers gode initiativer ikke altid bliver taget i anvendelse som forventet, eller nye adfærdsmønstre ikke bliver demonstreret. 

 

Her er ledelsens evne, kompetence og forandringsforståelse helt afgørende, hvis man vil lykkedes.

 

Nordic Key er certificeret indenfor anerkendte forandringsmetoder som blandet andet ADKAR. ADKAR er et rammeværktøj, som gør ledelsen i stand til at forstå og lede forandringer. 

 

Hos Nordic Key arbejder vi således med at forstå organisationen og hvilke barrierer som er gældende i forhold til de konkrete forandringer. Vi designer en proces og metode samt eksekverer på forandringsprojektet. 

 

Samtidig kommer vi med anbefalinger og klæder ledelsen på, til hvilke værktøjer og initiativer der skal til, for at skabe varig forandring og effekt på bundlinjen.

Coaching og ledelse af medarbejdere

Med forandringer følger oftest en stor ledelsesopgave. Det kan være forandringer isoleret til et enkelt område eller afdeling, forandringer på tværs af medarbejdergrupper og fagområder. 

 

Uanset – så er det vigtigt, at være bevidst omkring hvad forandringen medfører og være på forkant med væsentlige ledelsesopgaver som kommunikation, formidling samt håndtering af medarbejdernes utryghed i processen. 

 

Vi står klar til at hjælpe jer med den ledelsesopgave som udspringer gennem forandringer – uanset om det er for en mindre afdeling eller på koncernniveau. 

Nysgerrig på at vide mere?

Kontakt os allerede i dag!

Partnere & Netværk